Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Norge Reiser is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Merken Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Norge Reiser, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Norge Reiser is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.


Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@norgereiser.nl.

Norge Reiser
bezoekadres: Marktstraat 21, 7642 AK, Wierden
postadres; Marktstraat 21, 7642 AK, Wierden
tel.: 085 4010 810