Gutulia


Gutulia

Opp. 19 km², sinds 1968 Gelegen in Hedmark. Ongeveer de helft is bebost; het andere deel bestaat uit kale, niet al te hoge bergen en grillige rotsformaties. Daarnaast vindt u er talloze meren en moerassen.

Extra prijs informatie