Hopen


Hopen

Het zeer smalle (2 km breed) en 37 km lange eiland Hopen bevindt zich in het zuidoosten van de Svalbard archipel, op ruim honderd kilometer van Edgeøya. Het eiland, waar geen gletsjers zijn, bestaat uit plateaus doorsneden door passen. De hoogste heuvel, de Iversenfjellet, heeft een hoogte van 385 m.

Opvallend zijn de hoog gelegen oude stranden, soms tot een hoogte van enige tientallen meters, een gevolg van het stijgende land door het terugtrekkende pakijs na de ijstijden. Op deze stranden zijn prehistorisch drijfhout en walvisbeenderen aangetroffen. Hopen is moeilijk toegankelijk door de veelvuldige ijsgang, de veelvuldige mist en de ondiepe kustwateren. Het is een eiland waar zich veel ijsberen ophouden.

Extra prijs informatie