Malmöhuss slott


Malmöhuss slott

In 1434 werd het Malmöhuss slott oorspronkelijk gebouwd in opdracht van koning Erik VII. In het begin van de zestiende eeuw werd dit gebouw afgebroken. Het huidige slot werd gebouwd tussen 1526 en 1539 in opdracht van koning Christiaan III en is daarmee het oudste nog bestaande Scandinavische slot uit de renaissance. Historisch gezien was het één van de belangrijkste forten ter verdediging van Denemarken, waar Malmö toentertijd deel van uitmaakte.