Rollag Stavkirke


Rollag Stavkirke

Al in 1425 werd de Rollag stavkirke in oude geschriften vermeld. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de kerk nóg ouder is. De stavkirke is verbouwd en vergroot in 1697. Het is een van de best bewaard gebleven kerkjes van Noorwegen.

Extra prijs informatie