siljanmeer


siljanmeer

Het Siljanmeer is van oudsher geliefd bij toeristen. Eigenlijk was het de Deense sprookjesschrijver Hans Christian Andersen die meer dan 150 jaar geleden de toeristenstroom naar de Siljanstreek op gang bracht. 

Extra prijs informatie