Norgereiser aanbiedingen

Wist u dat ...

u alle reizen op onze website altijd kunt aanpassen aan uw wensen?
Norge Reiser onderscheidt zich daarmee als dé maat- werkspecialist voor Scandinavië.
Vragen? Bel 085 4010 810

Veelgestelde vragen

Routebeschrijving

Wie Zijn Wij

Wie Zijn Wij

Norge Reiser is gespecialiseerd in de organisatie van en bemiddeling bij reizen naar en in Noorwegen incl. Spitsbergen (Svalbard), Zweden, Finland, Denemarken incl. Groenland, Antarctica en de Baltische Staten. Zo bemiddelen wij voor de individuele reiziger bij de organisatie van vervoer en accommodatie. Alles geregeld, maar toch helemaal op eigen initiatief één van de uitgestrekte landen verkennen. Daarnaast organiseren wij op maat gesneden, kant en klare hotel-, bungalow- en kampeer hut-rondreizen, die u langs de mooiste plekjes van deze fascinerende landen voeren en een totaal belevenis van natuur en cultuur omvatten. Uiteraard stelt Norge Reiser op verzoek ook speciale reizen op maat samen voor de individuele reiziger, groepen en incentives. Iedere reiziger die bij ons boekt krijgt een individuele routebeschrijving op maat mee op reis, die uitstekend leesbaar is en adequaat de route en alle bezienswaardigheden onderweg aangeeft.

Norge Reiser heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Wij zijn lid van het SGR en de ANVR en werken samen met betrouwbare partners.
Onze medewerkers kunnen allemaal bogen op een grondige reis-, in- en verkoopervaring van reizen naar Noorwegen incl. Spitsbergen, Zweden, Finland, Denemarken incl. Groenland, de Baltische Staten en Antarctica. De persoonlijke ervaringen, het enthousiasme en het feit dat ze jarenlang de landen hebben doorkruist op zoek naar speciale plekjes en verblijfsmogelijkheden geven een extra dimensie aan uw vakantie. Zo goed als alle aangeboden accommodaties zijn persoonlijk door ons bezocht en worden regelmatig gecontroleerd.
"De landen zijn zo uitgestrekt dat deskundig advies onontbeerlijk is, bovendien dragen wij graag onze persoonlijke liefde voor de landen uit, door ons enthousiasme en kennis met onze klanten de delen. Het zou zo jammer zijn als de reiziger de mooie plekjes voorbijrijdt, die juist voor die onvergetelijke ervaring zorgen".
Kleinschalig en persoonlijk zijn onze trefwoorden! Ieder jaar proberen we nieuwe accommodaties en leuke plekjes te vinden. Het ligt niet in onze bedoeling om enorm te groeien, we zoeken de groei meer in kwaliteit dan in kwantiteit, we willen altijd goed en persoonlijk met u omgaan.


Stichting Garantiefonds Reisgelden
Aangesloten bij Stichting Garantiefonds ReisgeldenNorge Reiser (KvK 34151402) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ANVR Reisvoorwaarden
Norge Reiser (KvK 34151402) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
De navolgende bepalingen zijn door (naam ondernemer) zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.
Klik hier voor de Norge Reiser voorwaarden.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Norge Reiser (KvK 34151402) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Norge Reiser
adres: Marktstraat 21, 7642 AK, Wierden
tel.: 085 4010 810
email: info@norgereiser.nl